Personlig karriererådgivning

6 sessioner hvor første gang
er á 1,5 times varighed, og de næste
gange á 1 times varighed

DU FÅR:

Fuldt fokus på dig og dine behov
Et fastlagt forløb, kun med mig
Fuld fortrolighed og tavshedspligt
Healing efter behov
Et mindset med positiv energi
Øvelser til at åbne op
En køreseddel på, hvordan du kommer bedst videre

kr.15.000,-

Book her